Studia Doktoranckie i Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski oferuje ponad 30 programów studiów doktoranckich, spełniających najwyższe europejskie standardy. Studia doktoranckie na UW to możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności we współpracy z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami.

Studia podyplomowe prowadzone na UW są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Aktualności - Studia Doktoranckie

Konkurs o Nagrodę ABB - Edycja 2015/2016

2015-06-23 09:30:53

Wznieś się na wyżyny swoich możliwości. Zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB.
W związku z rozwojem Centrum Badawczego ABB w Krakowie, uruchamianych jest szereg inicjatyw zaadresowanych do środowiska akademickiego w Polsce. Jedną z nich jest Konkurs o Nagrodę ABB, który z roku na rok cieszy się coraz większym prestiżem wśród studentów i wykładowców, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Aktualności - Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

2015-06-22 10:16:56