Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie oraz dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

2013-07-10 12:48:44

“Opłaty za studia doktoranckie dla cudzoziemców reguluje Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018